جمله و نقل قول  جرج برنارد شاو

جملات زیبا جرج برنارد شاو - کمی یادگیری چیز خطرناکی است، ولی ما باید آن ریسک را قبول کنیم چرا که این مقدار کم تمام چیزی است که بزرگترین مغزهای ما می تواند در خود جای دهد

بیوگرافی

ملیت :   ایرلند
تولد:  July 26, 1856
وفات:   November 02 , 1950