جمله و نقل قول  مارک تواین

جملات زیبا مارک تواین - مدام اینور و آنور نگو که دنیا زندگیت را به تو بدهکار است. دنیا هیچ چیزی به تو بدهکار نیست. او قبل از تو اینجا بود

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  November 30, 1835
وفات:   April 21 , 1910