جمله و نقل قول  ارنست هولمز

جملات زیبا ارنست هولمز - من اعتقاد ندارم که خداوند رنج را به کسی تحمیل کرده تا آن ها را تنبیه کند یا درسی به آن ها بدهد

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  January 21, 1887
وفات:   April 07 , 1960