جمله و نقل قول  آلبر کامو

جملات زیبا آلبر کامو - پاییز، بهار ثانویه است که در آن هر برگ، گلی است

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   فرانسه
تولد:  November 07, 1913
وفات:   January 04 , 1960