جمله و نقل قول  بنجامین فرانکلین

جملات زیبا بنجامین فرانکلین - آنها که آزادی اساسی خود را فدای ذره ای امنیت موقتی می کنند، نه لیاقت آزادی را دارند و نه لیاقت امنیت را

بیوگرافی

حرفه :   سیاستمدار
ملیت :   آمریکا
تولد:  January 17, 1706
وفات:   April 17 , 1790