جمله و نقل قول  مهاتما گاندی

جملات زیبا مهاتما گاندی - افراد ضعیف هرگز نمی توانند ببخشند. بخشش شیوه افراد قوی است

بیوگرافی

حرفه :   رهبر
ملیت :   هند
تولد:  October 02, 1869
وفات:   January 30 , 1948