جمله و نقل قول  پوبلیوس سیروس

جملات زیبا پوبلیوس سیروس - احمقانه است که از چیزی که نمی توانی دوری کنی ترس داشته باشی

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   روم