جمله و نقل قول  فردریش نیچه

جملات زیبا فردریش نیچه - هنگام ازدواج، از خود این سوال را بپرس: آیا باور داری که قادر خواهی بود تا سن پیری خود با این شخص به خوبی صحبت کنی؟ هر چیز دیگری در ازدواج زودگذر است

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   آلمان
تولد:  October 15, 1844
وفات:   August 25 , 1900