بیوگرافی

حرفه :   موسیقیدان
ملیت :   آمریکا
تولد:  December 13, 1989