جمله و نقل قول  پائولو کوئیلو

جملات زیبا پائولو کوئیلو - شجاع باش، ریسک کن. هیچ چیزی نمی تواند جای تجربه را بگیرد

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   برزیل
تولد:  August 24, 1947