جمله و نقل قول  پائولو کوئیلو

جملات زیبا پائولو کوئیلو - هرگز نباید رویاپردازی را متوقف کنیم. همانطور که غذا برای بدن ما ضروری است، رویا ها نیز روح و روان ما را تغذیه می کنند

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   برزیل
تولد:  August 24, 1947