جمله و نقل قول  زیگ زیگلار

جملات زیبا زیگ زیگلار - دیروز، شب گذشته تمام شد. امروز، روزی کاملا نو است

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  November 06, 1926
وفات:   November 28 , 2012