جمله و نقل قول  پائولو کوئیلو

جملات زیبا پائولو کوئیلو - احتمال به حقیقت پیوستن رویاها است که زندگی را دلچسب می کند

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   برزیل
تولد:  August 24, 1947