جمله و نقل قول  کنت نربرن

کنت نربرن,جملات زیبا از کنت نربرن,جملات کوتاه از کنت نربرن,نقل قول کنت نربرن

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  July 03, 1946