جمله و نقل قول  جبران خلیل جبران

جملات زیبا جبران خلیل جبران - اینکه قادر باشی با رضایت به گذشتۀ زندگی خود نگاه کنی، مثل این می ماند که دو بار زندگی کنی

بیوگرافی

حرفه :   شاعر
ملیت :   لبنان
تولد:  January 06, 1883
وفات:   April 10 , 1931