جمله و نقل قول  سورن کیرکگارد

جملات زیبا سورن کیرکگارد - در طی اولین دوره زندگی انسان، بزرگترین خطر ریسک نکردن است

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   دانمارک
تولد:  May 05, 1813
وفات:   November 11 , 1855