جمله و نقل قول  جری بی جنکینز

جملات زیبا جری بی جنکینز - نویسندگان می نویسند. رویاپردازان درباره آن سخن می گویند

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  September 23, 1949