جمله و نقل قول  کارل سندبرگ

جملات زیبا کارل سندبرگ - هیچ اتفاقی نمی افتد مگر اینکه ابتدا رویای آن را در سر داشته باشیم

بیوگرافی

حرفه :   شاعر
ملیت :   آمریکا
تولد:  January 06, 1878
وفات:   July 22 , 1967