بیوگرافی

حرفه :   سیاستمدار
ملیت :   آمریکا
تولد:  June 14, 1946