جمله و نقل قول  جملات مرگ

جملات زیبا مارکوس زوساک - یک حقیقت آشکار: تو قرار است بمیری. آیا این تو را نگران می کند

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   استرالیا
تولد:  June 23, 1975