جمله و نقل قول  سیسرون

جملات زیبا سیسرون - امنیت مردم باید مهم ترین قانون باشد

بیوگرافی

حرفه :   سیاستمدار
ملیت :   روم