جمله و نقل قول  هنری فورد

جملات زیبا هنری فورد - کسی که تبلیغات را متوقف می کند تا در پول صرفه جویی کند، مثل کسی می ماند که ساعتی را از کار می اندازد تا در وقت صرفه جویی کند

بیوگرافی

ملیت :   آمریکا
تولد:  July 30, 1863
وفات:   April 07 , 1947