جمله و نقل قول  جملات زندگی

جملات زیبا پلوتوس - شهامت چیزی است که از آزادی، امنیت، زندگی، خانه و خانواده، کشور و فرزندان ما محافظت می کند. شهامت همه چیز را در بر دارد

بیوگرافی

ملیت :   روم