جمله و نقل قول  میکل‌آنژ

جملات زیبا میکل‌آنژ - خطر بزرگی که همه ما را تهدید می کند این نیست که اهدافمان را بسیار بلند تعیین کنیم و به آن نرسیم، بلکه اهدافمان را بسیار پایین تعیین کنیم و به حد خود برسیم

بیوگرافی

ملیت :   ایتالیا
تولد:  March 06, 1475
وفات:   February 18 , 1564