جمله و نقل قول  زیگموند فروید

جملات زیبا زیگموند فروید - هیچ نیازی در کودکی به قدرت نیاز به حمایت پدر نیست

بیوگرافی

حرفه :   روانشناس
ملیت :   اتریش
تولد:  May 06, 1856
وفات:   September 23 , 1939