جمله و نقل قول  مندی هیل

جملات زیبا مندی هیل - آنقدر شجاع باش که زندگی را مطابق میل خود سپری کنی، و هرگز بابت آن عذرخواهی نکن

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا