جمله و نقل قول  رالف والدو امرسون

جملات زیبا رالف والدو امرسون - هدف زندگی، شاد بودن نیست. بلکه مفید بودن، آبرومند بودن، دلسوز بودن است. اینکه تفاوتی ایجاد کنی که نشان دهد زندگی کردی، و خیلی خوب زندگی کردی

بیوگرافی

حرفه :   شاعر
ملیت :   آمریکا
تولد:  May 25, 1803
وفات:   April 27 , 1882