جمله و نقل قول  افلاطون

جملات زیبا افلاطون - عشق یک بیماری روانی جدی است

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   یونان