جمله و نقل قول  جونی ایرکسون تیدا

جملات زیبا جونی ایرکسون تیدا - هیچ چیزی مثل گریه های فرزند، قلب یک پدر عاشق را تکان نمی دهد

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  October 15, 1949