جمله و نقل قول  جو بایدن

جملات زیبا جو بایدن - پدر من همیشه می گفت: پسر، معیار یک مرد این نیست که چند بار زمین می خورد، مهم این است که چقدر سریع بلند می شود

بیوگرافی

حرفه :   سیاستمدار
ملیت :   آمریکا
تولد:  November 20, 1942