جمله و نقل قول  آلبر کامو

جملات زیبا آلبر کامو - من فقط یک وظیفه را می شناسم، و آن عاشق بودن است

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   فرانسه
تولد:  November 07, 1913
وفات:   January 04 , 1960