جمله و نقل قول  لائوتسه

جملات زیبا لائوتسه - اگر مسیرت را تغییر ندهی، به همانجا می رسی که مقصدت است

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   چین