جمله و نقل قول  آلبر کامو

جملات زیبا آلبر کامو - تنها راه مقابله با دنیایی غیر آزاد اینست که به قدری آزاد شوی که وجود تو خودش نشانه ای از طغیان باشد

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   فرانسه
تولد:  November 07, 1913
وفات:   January 04 , 1960