جمله و نقل قول  افلاطون

جملات زیبا افلاطون - تنها مردگان پایان جنگ را دیده اند

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   یونان