جمله و نقل قول  اپیکتتوس

جملات زیبا اپیکتتوس - مهم نیست که چه اتفاقی برایت میفتد، مهم اینست که چگونه به آن واکنش نشان می دهی

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   یونان