جمله و نقل قول  افلاطون

جملات زیبا افلاطون - شروع هر کاری، مهم ترین بخش آن است

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   یونان