جمله و نقل قول  جملات کسب و کار و تجارت

جملات زیبا والت دیزنی - هیچ کس نباید خانواده اش را بخاطر کسب و کار خود نادیده بگیرد

بیوگرافی

ملیت :   آمریکا
تولد:  December 05, 1901
وفات:   December 15 , 1966