"> ">

گفتار روز

جملات زیبا الکساندر دوما - چگونه است که بچه های کوچک آنقدر باهوش و بزرگسالان آنقدر احمق هستند؟ حتما تحصیلات باعث آن است

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   فرانسه
تولد:  July 24, 1802
وفات:   December 05 , 1870