"> ">

گفتار روز

جملات زیبا جان اشتاین‌بک - قدرت باعث فساد نمی شود. ترس فساد ایجاد می کند... شاید ترسِ از دست دادن قدرت

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  February 27, 1902
وفات:   December 20 , 1968