"> ">

گفتار روز

جملات زیبا باب دیلن - هیچ واژه افسرده ای وجود ندارد، تنها ذهن های افسرده وجود دارد

بیوگرافی

حرفه :   موسیقیدان
ملیت :   آمریکا
تولد:  May 24, 1941