سخنان و جملات خردمندانه و حکیمانه از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات خردمندانه و حکیمانه از بزرگان

جملات و سخنان خردمندانه که از بزرگان و اندیشمندان جهان برای شما آماده کرده‌ایم، شما را به فکر خواهد برد و مقدماتی از زندگی که در طول روز شاید از یاد ببریم را به ذهنتان می‌آورد. خرد یا حکمت، توانایی فکر کردن و اقدام کردن با استف... بیشتر