سخنان و جملات آزادی از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات آزادی از بزرگان

ما در نیکند کلکسیونی کامل از سخنان و جملات با موضوع آزادی را گردآوری کرده‌ایم. آزادی در فلسفه به عنوان اراده آزاد تعریف می‌شود، در سیاست، شامل تمام آزادی‌های اجتماعی و سیاسی است که اعضای هر جامعه از آن برخوردارند. در الهیات، آن را به عنوان رهایی از گناه تعریف می‌کنند.... بیشتر