سخنان و جملات ایمان و اعتقاد از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات ایمان و اعتقاد از بزرگان

اگر به دنبال نقل قول و جملات بزرگان در مورد ایمان و اعتقادات هستید، در اینجا می‌توانید سخن مورد نظر خود را پیدا کنید. ایمان، حالتی از اعتماد به شخص یا چیزی است. ایمان می‌تواند حالتی درونی باشد، و یا اینکه از اعتقادات مذهبی ناشی شود.... بیشتر