سخنان و جملات کسب و کار و تجارت از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات کسب و کار و تجارت از بزرگان

ما در اینجا جملات و سخنانی آموزنده از شخصیت‌های معروف جهان در مورد تجارت، بیزنس و کسب و کار جمع‌آوری کرده‌ایم. تجارت به عنوان فعالیت‌های بازرگانی قانونی برای کسب سود و درآمد تعریف می‌شود. سازمان، ش... بیشتر