سخنان و جملات کار از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات کار از بزرگان

در اینجا نقل قول و جملات مفهومی اشخاص مشهور در مورد کار را در قالب عکس‌نوشته و تصاویر آورده‌ایم. منظور از کار، معمولاً کار دستی یا جسمی است که توسط افراد انجام می‌شود. در بیشتر تاریخ انسانی و همچنین دوران ماقبل تاریخ، کار یدی که توسط انسان‌ها انجام شده و همچنین کار صورت... بیشتر