سخنان و جملات زنان از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات زنان از بزرگان

در اینجا نقل قول، جملات و سخنان در مورد زنان و بانوان و دختران را در قالب عکس‌نوشته جمع‌آوری کرده‌ایم. شاید بتوان گفت در 100 سال گذشته حقوق زنان در جامعه پیشرفت زیادی کرده، و امروزه در اکثر جوامع جهان زنان و مردان از حقوق برابر برخوردار با یکدیگر هستند. هر چند بسیاری از زنا... بیشتر