سخنان و جملات جنگ از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات جنگ از بزرگان

در اینجا جملات و سخنان شخصیت‌های معروف در مورد جنگ را می‌توانید بخوانید. جنگ وضعیتی از کشمکش نظامی و مسلحانه بین جوامع است. جنگ به طور کلی با خشونت، تخریب، ویرانی، و مرگ و میر همراه است. معمولاً جنگ در نقطه مقابل صلح تعریف می‌شود. با اینکه بعضی از کارشناسان جنگ را به عنوان ج... بیشتر