سخنان و جملات معلم از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات معلم از بزرگان

نقل و قول و جملات کوتاه در مورد معلمان و روز معلم را در اینجا گردآوری کرده‌ایم. معلم مدرسه به طور کلی به کسی گفته می‌شود که آموزشی را در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد. معلمی و آموزگار حرفه‌ای است که معمولاً از احترام زیادی نزد عموم مردم برخوردار است و به آن به چش... بیشتر