سخنان و جملات قدرت از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات قدرت از بزرگان

نقل قول و جملات مفهومی از شخصیت‌های مشهور در مورد قدرت را در اینجا گردآوری کرده‌ایم. واژه قدرت در زمینه‌های مختلف معانی مختلفی دارد. قدرت می‌تواند اشاره به توانایی جسمی یا ذهنی افراد داشته باشد. همچنین قدرت اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی را نیز می‌تواند شامل شود.

... بیشتر