سخنان و جملات شعر و شاعری از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات شعر و شاعری از بزرگان

شعر شکلی از ادبیات است که در آن از ویژگی‌های زیبایی‌شناسی و آهنگین زبان استفاده می‌شود تا علاوه بر معنی ظاهری کلمات، معانی دیگری نیز به آن‌ها داده شود. هنر شعر و شاعری تاریخچه طولانی مدتی داد، و وجود آن به حماسه گیلگمش در زبا... بیشتر