سخنان و جملات موسیقی از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات موسیقی از بزرگان

موسیقی شکلی از هنر و فعالیت فرهنگی است که رسانه آن صدا و سکوت است. به بیان دیگر، موسیقی نوعی از سرگرمی است که صداها را به گونه‌ای کنار هم قرار می‌دهد که مردم آن را دوست دارند یا برایشان جذاب است. بیشتر انواع موسیقی شامل خوانندگی افراد با استفاده از صدایشان یا اجرای سازهای موسی... بیشتر