سخنان و جملات مردان از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات مردان از بزرگان

مجموعه‌ای از سخنان کوتاه و جملات افراد مشهور در مورد مردان را به همراه عکس‌نوشته‌هایی جالب در اینجا آماده کرده‌ایم. سالروز تولد حضرت علی به عنوان روز پدر و روز مرد در ایران ثبت شده است.

«مردان به همان اندازه زنان،... بیشتر